De rol van de personeelsdienst is vaak complex: opzetten van intern beleid, aanwerving, conflictbeheer, administratie, juridisch advies, QWL… Het is niet altijd gemakkelijk voor HR-managers of voor het management van een KMO om de tijd, het gewicht of de afstand te hebben die nodig zijn om zoveel zaken tegelijk te beheren. Er zijn echter oplossingen om de taken te verlichten maar vooral te optimaliseren. Dit is waar de HR-consultant ingezet wordt.  

Ondersteuning op maat

Het inschakelen van een externe consultant kan de onderneming helpen met de uitvoering van punctuele taken. Voor kleine of middelgrote ondernemingen die niet over een interne HR-afdeling beschikken, is dit een interessante manier om te profiteren van HR-outsourcing op maat. 

De HR-consultant analyseert de eigen behoeften van het bedrijf om daarna haar groeistrategieën te optimaliseren en efficiënter te maken. 

De HR-consultant kan de onderneming bijstaan in tal van processen, zoals aanwerving, interne mobiliteit, jaarlijkse beoordeling, opleidingsplannen, geschillenbeslechting, enz.

Neutraliteit

Doordat de consultant geen deel uitmaakt van de organisatie, kan hij eventuele problemen in alle neutraliteit analyseren en aan de orde brengen. Hij bekijkt situatie met een subjectievere blik en kan daardoor makkelijker de blokkades aanwijzen, zonder het risico te lopen beïnvloed te worden door machtsspelletjes of emotionele banden die zijn oordeel zouden kunnen beïnvloeden. Hij zal de werknemers begeleiden, oplossingen vinden en de best mogelijke hulpmiddelen aanreiken zodat het bedrijf autonoom en efficiënt kan evolueren. 

De ontwikkeling van menselijk kapitaal is een uitdaging voor de onderneming, maar een human resources consultant kan u helpen uw doelstellingen gemakkelijker en sneller te bereiken.