//bluesalthr.be/wp-content/uploads/2022/04/ws5a2610-v2.jpg

HR-ONDERSTEUNING

  • payroll en personeelsadministratie
  • begeleiding bij overgang naar nieuw payroll- en HR-systeem
  • opstellen van o.a. car policy, kostenpolicy, gsm-policy, …
  • invoeren van verschillende bonussystemen
  • beheer wagenpark
  • beheer verzekeringen
  • organisatie sociale verkiezingen
  • ad-hocprojecten

Nood aan extra HR-support?

Van klassieke payroll- of loonadministratie tot onverwachte projecten.