//bluesalthr.be/wp-content/uploads/2022/04/photo-1450101499163-c8848c66ca85.jpeg

STRATEGISCH HR-ADVIES

  • audit van interne processen en procedures
  • strategisch HR-advies bij overnames en herstructureringen
  • opstellen loonbeleid, lonen optimaliseren
  • opleidingsplan
  • flexibel verlonen (bv. invoeren cafetariaplan)
  • opstarten evaluatieprogramma’s
  • begeleiden sociale onderhandelingen
  • expats
  • ad-hocprojecten

Ook strategisch HR-advies nodig?

Van interne audits over HR-beleid tot sociale onderhandelingen.