Sinds het begin van de pandemie is werken op afstand de norm geworden en zijn de dagelijkse taken van personeelsmanagers rechtstreeks beïnvloed en vaak omslachtiger geworden: nieuwe procedures, veranderende overheidsrichtlijnen, toegenomen gebruik van technologische hulpmiddelen, enz. Te midden van deze omwentelingen is het van essentieel belang om het essentiële onderdeel van de HR-missie niet te vergeten: het menselijke element. In een dergelijke context hebben de werknemers immers behoefte aan personeelsmanagers die als hoeders optreden en helpen een directe en welwillende band met het bedrijf in stand te houden. 

Bevorderen van relaties

In de afgelegen omgeving behoren informele vergaderingen bij de koffieautomaat of in de kantine tot het verleden. Toch zijn deze momenten fundamenteel voor teamcohesie en goede communicatie. Het is daarom belangrijk managers aan te moedigen contacten binnen hun teams te onderhouden, hetzij door middel van videoconferenties, hetzij door de hybride roosters van de verschillende teamleden zo te regelen dat zij de gelegenheid krijgen elkaar “in het echt” te zien. Regelmatige feedback, dagelijkse of wekelijkse teamvergaderingen, lunches, team-buildings… Al deze momenten zullen het saamhorigheidsgevoel en de motivatie van de werknemer verhogen. 

Helpen om los te koppelen

Volgens een onderzoek van HR Acerta en StepStone dat in mei 2021 werd gepubliceerd, zegt 49% van de respondenten meer uren per week thuis te werken dan op kantoor. Duidelijke regels en een welomschreven en door iedereen gekend kader zijn dan ook van essentieel belang om de werknemer in staat te stellen zich “los te koppelen” en het evenwicht tussen werk en privéleven, dat van essentieel belang is voor het welzijn van de werknemer, in stand te houden. 

Een geschikte werkplek

Een geschikte werkomgeving en geschikt gereedschap zijn eveneens van essentieel belang. Een computer en een zakelijke telefoon zijn niet de enige dingen die nodig zijn voor goed werk. De werknemer moet kunnen beschikken over een rustige plaats waar hij zich kan concentreren, en over aangepast meubilair, zodat zijn lichamelijke gezondheid niet in gevaar komt. 

Vergeet niet dat, ondanks de afstand, communicatie de belangrijkste sleutel blijft tot het welzijn en de inzet van uw teams. Houd de dialoog met managers en werknemers gaande en evalueer de situatie regelmatig om passende oplossingen te vinden!