//bluesalthr.be/wp-content/uploads/2019/01/HR-solutions-corr-blue-1024pix.jpg

Strategisch
 HR-advies

Van interne audits over HR-beleid tot sociale onderhandelingen.

  • Audit van interne processen en procedures
  • Strategisch HR-advies bij overnames en herstructureringen
  • Opstellen loonbeleid
  • Lonen optimaliseren
  • Flexibel verlonen (bv. invoeren cafetariaplan)
  • Opstarten evaluatieprogramma’s
  • Begeleiden sociale onderhandelingen
  • Expats
  • Ad-hocprojecten

Hebt u een payroll officer nodig? Wil u strategisch HR-advies? Algemene HR-ondersteuning voor een langere periode? Wilt u tijdelijk een HR-manager vervangen? U vraagt, wij graven in ons netwerk met HR-experts.

Hebt u onverwachts een complexere HR-uitdaging? Ook dan zoeken we graag mee naar een oplossing.

Snel een HR-consultant nodig?
[ contact ]