//bluesalthr.be/wp-content/uploads/2019/01/HR-solutions-corr-blue-1024pix.jpg

STRATEGISCH HR-ADVIES

  • audit van interne processen en procedures
  • strategisch HR-advies bij overnames en herstructureringen
  • opstellen loonbeleid, lonen optimaliseren
  • opleidingsplan
  • flexibel verlonen (bv. invoeren cafetariaplan)
  • opstarten evaluatieprogramma’s
  • begeleiden sociale onderhandelingen
  • expats
  • ad-hocprojecten

Ook strategisch HR-advies nodig?

Van interne audits over HR-beleid tot sociale onderhandelingen.
Tel Nr

+32 (0)476 50 67 17

E-mail

info@bluesalthr.be

Adres

Steendreef 18-1982 Elewijt